Sorenco immobilien

Nieuws

Wat is een klein beschrijf ?

Voor bescheiden woningen kan men in bepaalde gevallen genieten van een vermindering van de registratierechten. Het klein beschrijf, zoals het vaak genoemd wordt, bedraagt in Vlaanderen 5%.

De voornaamste voorwaarden zijn: 

  • Het KI van de woning mag niet meer bedragen dan 745 euro
    • voor wie 3 of 4 kinderen ten laste heeft, mag het KI niet meer bedragen dan 845 euro
    • voor wie 5 of 6 kinderen ten laste heeft, mag het KI niet meer bedragen dan 945 euro
  •  Het moet gaan om de enige woning die de koper bezit. M.a.w. de kopers mogen op het moment van aankoop geen andere woning bezitten.
  • De koper moet binnen de 3 jaar zijn hoofdverblijfplaats in de aangekochte woning vestigen en moet er 3 jaar onafgebroken blijven wonen.
  • Klein beschrijf geldt enkel voor natuurlijke personen.

Indien men reeds een woning bezit, maar die wenst te verkopen om een bescheiden woning aan te kopen, kan men aanspraak maken op klein beschrijf. In dit geval moet men eerst 10% registratierechten betalen en kan men achteraf, na de verkoop van de oude woning, de helft van de registratierechten terugvorderen. De notaris zal hiervoor de nodige handelingen treffen.

calender03-10-2011
 
 

De site van Sorenco is met grote zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen garanties gegeven worden met betrekking tot de volledigheid, juistheid of actualiteit van de opgegeven prijzen en informatie op deze site.

Sorenco kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Aan de gegevens, zoals die in deze site worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend, zij worden vrijblijvend verstrekt, enkel ter inlichting, zonder contractuele verbintenis of garantie van onzentwege en kunnen op elk ogenblik gewijzigd worden.

De site van Sorenco is met grote zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen garanties gegeven worden met betrekking tot de volledigheid, juistheid of actualiteit van de opgegeven prijzen en informatie op deze site.

Sorenco kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Aan de gegevens, zoals die in deze site worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend, zij worden vrijblijvend verstrekt, enkel ter inlichting, zonder contractuele verbintenis of garantie van onzentwege en kunnen op elk ogenblik gewijzigd worden.