Sorenco immobilien

Nieuws

Berekening van de Onroerende Voorheffing

De Onroerende Voorheffing wordt als volgt berekend:

Basisheffing:

  • 2,5% voor het Vlaams Gewest (sociale woningen 1,6%)
  • 1,25% voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Wallonië (sociale woningen 0,8%)

Opcentiemen:

Op de basisheffing mogen de provincies en de gemeenten hun belasting of opcentiemen heffen. Ze zijn vrij om de hoogte ervan te bepalen.

Indien een gemeente bijvoorbeeld 900 opcentiemen heeft, moet de belastingplichtige per euro die hij verschuldigd is volgens de basisheffing, 9 euro betalen aan de gemeente.

Een lijst met de vastgestelde opcentiemen per provincie en gemeente is terug te vinden op de website http://belastingen.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?id=97

 

Voorbeeld van berekening van Onroerende Voorheffing

Villa gelegen te Brasschaat met KI € 1.000 (geïndexeerd)

Basisheffing:           € 1.000 x 2,5% = € 25,00

Opcentiemen:          Provincie Antwerpen (290):          € 25,00 x 2,90 = € 72,50

                                    Gemeente Brasschaat (900):       € 25,00 x 9,00 = € 225,00

Totale onroerende voorheffing: € 25,00 + € 72,50 + € 225,00 = € 322,50

Om het tarief van de onroerende voorheffing te berekenen, moet men

  • de opcentiemen optellen 2,9 + 9  = 11,9
  • vermenigvuldigen met de basisheffing: 11,9 x 2,5 = 29,75
  • en daarbovenop de basisheffing bijtellen: 29,75 + 2,5 = 32,25

Het tarief van de onroerende voorheffing bedraagt dus 32,25% (€ 1.000 x 32,25% = € 322,50)

calender01-10-2011
 
 

De site van Sorenco is met grote zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen garanties gegeven worden met betrekking tot de volledigheid, juistheid of actualiteit van de opgegeven prijzen en informatie op deze site.

Sorenco kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Aan de gegevens, zoals die in deze site worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend, zij worden vrijblijvend verstrekt, enkel ter inlichting, zonder contractuele verbintenis of garantie van onzentwege en kunnen op elk ogenblik gewijzigd worden.

De site van Sorenco is met grote zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen garanties gegeven worden met betrekking tot de volledigheid, juistheid of actualiteit van de opgegeven prijzen en informatie op deze site.

Sorenco kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Aan de gegevens, zoals die in deze site worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend, zij worden vrijblijvend verstrekt, enkel ter inlichting, zonder contractuele verbintenis of garantie van onzentwege en kunnen op elk ogenblik gewijzigd worden.