Sorenco immobilien

Nieuws

Verkoopwaarde of venale waarde

De minimum basis voor de berekening van registratierechten is de verkoopwaarde of venale waarde. Dit is de prijs die men zou moeten krijgen bij een verkoop onder normale omstandigheden waarbij voldoende publiciteit wordt gemaakt, er voldoende klanten zijn en waarbij rekeningen wordt gehouden met positieve en negatieve factoren die de prijs kunnen beïnvloeden.

Indien het onroerend goed wordt verkocht voor een prijs die lager is dan de verkoopwaarde, zal men dus belast worden op de verkoopwaarde. De administratie zal de koper op de hoogte brengen en een schatting voorleggen aan de hand van vergelijkingspunten, rekening houdend met de ligging, oriëntatie,… en de toestand van de vastgoedmarkt.

Is de koper het niet eens met deze waardebepaling, dan kunnen er 1 tot 3 deskundigen aangesteld worden om het onroerend goed te schatten. Blijkt uit deze controleschatting dat het onroerend goed tegen een te lage prijs verkocht is, zal de koper bijkomende registratierechten moeten betalen, vermeerderd met een nalatigheidsintrest van 7%. Is de verkoopwaarde bovendien 9/8 of meer van de overeengekomen verkoopprijs, dan komt er voor de koper nog een boete bovenop. Ook wanneer de vermelde verkoopprijs in de akte niet overeenkomt met het werkelijke betaalde bedrag, m.a.w. als een deel in het “zwart” werd betaald, krijgen zowel de koper als verkoper een boete die in principe gelijk is aan de ontdoken registratierechten.

calender01-10-2011
 
 

De site van Sorenco is met grote zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen garanties gegeven worden met betrekking tot de volledigheid, juistheid of actualiteit van de opgegeven prijzen en informatie op deze site.

Sorenco kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Aan de gegevens, zoals die in deze site worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend, zij worden vrijblijvend verstrekt, enkel ter inlichting, zonder contractuele verbintenis of garantie van onzentwege en kunnen op elk ogenblik gewijzigd worden.

De site van Sorenco is met grote zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen garanties gegeven worden met betrekking tot de volledigheid, juistheid of actualiteit van de opgegeven prijzen en informatie op deze site.

Sorenco kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Aan de gegevens, zoals die in deze site worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend, zij worden vrijblijvend verstrekt, enkel ter inlichting, zonder contractuele verbintenis of garantie van onzentwege en kunnen op elk ogenblik gewijzigd worden.