Sorenco immobilien

Nieuws

Wanneer registratierechten betalen?

Registratierechten worden betaald bij registratie van de aankoopakte. Wanneer de aankoop wordt vastgelegd in een onderhandse verkoopovereenkomst (= compromis), dan dient de registratie en bijgevolg de betaling van de registratierechten te gebeuren binnen de 4 maanden na ondertekening van de compromis. In praktijk zal de notaris dit regelen en dient men het bedrag van registratie aan hem voor te schieten bij het verlijden van de akte.

Bij niet-naleving van deze termijn, zal zowel de koper als verkoper beboet worden.

calender01-10-2011
 
 

De site van Sorenco is met grote zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen garanties gegeven worden met betrekking tot de volledigheid, juistheid of actualiteit van de opgegeven prijzen en informatie op deze site.

Sorenco kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Aan de gegevens, zoals die in deze site worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend, zij worden vrijblijvend verstrekt, enkel ter inlichting, zonder contractuele verbintenis of garantie van onzentwege en kunnen op elk ogenblik gewijzigd worden.

De site van Sorenco is met grote zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen garanties gegeven worden met betrekking tot de volledigheid, juistheid of actualiteit van de opgegeven prijzen en informatie op deze site.

Sorenco kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Aan de gegevens, zoals die in deze site worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend, zij worden vrijblijvend verstrekt, enkel ter inlichting, zonder contractuele verbintenis of garantie van onzentwege en kunnen op elk ogenblik gewijzigd worden.