Sorenco immobilien

Nieuws

Wat is een onderhandse verkoop?

Bij een onderhandse verkoop zoekt de verkoper of zijn vertegenwoordiger een koper voor het onroerende goed. De koper en verkoper sluiten een akkoord over de verkoop van een onroerend goed tegen een welbepaalde prijs.

Deze overeenkomst is bindend voor beide partijen en vormt het bewijs tussen de partijen van het contract en zal als basis dienen voor de notariële akte.

Tussen de onderhandse verkoopovereenkomst (of compromis) en de notariële akte verloopt maximum vier maanden.

Naast de onderhandse verkoop kunnen onroerende goederen ook openbaar verkocht worden. Hierbij wordt de prijs bepaald door opbod, zowel bij een vrijwillige als een gedwongen of gerechtelijke verkoop. De gedwongen verkoop is de verkoop van een gebouw waarbij het gebouw moet worden toegewezen, ongeacht de gehaalde prijs.

calender20-08-2011
 
 

De site van Sorenco is met grote zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen garanties gegeven worden met betrekking tot de volledigheid, juistheid of actualiteit van de opgegeven prijzen en informatie op deze site.

Sorenco kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Aan de gegevens, zoals die in deze site worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend, zij worden vrijblijvend verstrekt, enkel ter inlichting, zonder contractuele verbintenis of garantie van onzentwege en kunnen op elk ogenblik gewijzigd worden.

De site van Sorenco is met grote zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen garanties gegeven worden met betrekking tot de volledigheid, juistheid of actualiteit van de opgegeven prijzen en informatie op deze site.

Sorenco kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Aan de gegevens, zoals die in deze site worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend, zij worden vrijblijvend verstrekt, enkel ter inlichting, zonder contractuele verbintenis of garantie van onzentwege en kunnen op elk ogenblik gewijzigd worden.