Sorenco immobilien

Nieuws

Renovatie-abattement

Het renovatie-abattement is in het leven geroepen om de renovatie van onbewoonbare, verwaarloosde en leegstaande panden te promoten. Er wordt een vermindering van 30.000 euro op de heffingsgrondslag voorzien en het is cummuleerbaar met de andere abattementen.

De belangrijkste voorwaarden zijn:

-          Het onroerend goed moet in Vlaanderen gelegen zijn en wordt aangekocht met de bedoeling om er de hoofdverblijfplaats te vestigen binnen een termijn van 2 of 5 jaar na datum van registratie.

-          Op het ogenblik van aankoop moet het onroerend goed in één van de volgende registers opgenomen zijn: het leegstandsregister, de inventaris van leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten, de lijsten van ongeschikte en/of onbewoonbare woningen en verwaarloosde gebouwen en/of woningen.

-          Het onroerend goed mag maximaal 4 opeenvolgende jaren op één van bovenvermelde lijsten gestaan hebben, voor de aankoop ervan.

calender01-10-2011
 
 

De site van Sorenco is met grote zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen garanties gegeven worden met betrekking tot de volledigheid, juistheid of actualiteit van de opgegeven prijzen en informatie op deze site.

Sorenco kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Aan de gegevens, zoals die in deze site worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend, zij worden vrijblijvend verstrekt, enkel ter inlichting, zonder contractuele verbintenis of garantie van onzentwege en kunnen op elk ogenblik gewijzigd worden.

De site van Sorenco is met grote zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen garanties gegeven worden met betrekking tot de volledigheid, juistheid of actualiteit van de opgegeven prijzen en informatie op deze site.

Sorenco kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Aan de gegevens, zoals die in deze site worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend, zij worden vrijblijvend verstrekt, enkel ter inlichting, zonder contractuele verbintenis of garantie van onzentwege en kunnen op elk ogenblik gewijzigd worden.