Sorenco immobilien

Nieuws

Meerwaardebelasting

Woning

Indien u uw woning binnen de vijf jaar na aankoop opnieuw verkoopt, zal u een meerwaardebelasting moeten betalen.

Het gaat hierbij over een woning waarin u niet minstens één jaar zelf gedomicilieerd was. De enige eigen woning, een woning die geërfd werd, een woning die onteigend wordt of een woning die eigendom is van een minderjarige, is niet onderworpen aan de meerwaardebelasting.

In geval van erfenis moeten er wel bijkomende successierechten betaald worden als de geërfde woning binnen de twee jaar verkocht wordt aan een hogere prijs dan vermeldt in de aangifte van nalatenschap.

De meerwaardebelasting bedraagt 16,5% op het verschil tussen de aankoop- en verkoopprijs. De aankoopprijs mag wel verhoogd worden met de werkelijk gemaakte kosten zoals notariskosten of met een forfaitair kostenpercentage van 25%. Vervolgens mag de aankoopprijs verhoogd worden met 5% per volledig jaar tussen de aankoopakte en verkoopakte. Eventuele facturen van verbouwingswerken door een geregistreerd aannemer mogen ook toegevoegd worden aan de aankoopprijs.
 

Bouwgrond

Bij bouwgrond bedraagt de meerwaardebelasting 33% als de verkoop binnen de vijf jaar is. Indien de verkoop plaatsvindt tussen het  5e en 8ste jaar, dan bedraagt de meerwaardebelasting 16,5%

Zowel bij de verkoop van een woning als bouwgrond, zal de meerwaardebelasting verhoogd worden met de gemeentelijke opcentiemen.

calender01-10-2011
 
 

De site van Sorenco is met grote zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen garanties gegeven worden met betrekking tot de volledigheid, juistheid of actualiteit van de opgegeven prijzen en informatie op deze site.

Sorenco kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Aan de gegevens, zoals die in deze site worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend, zij worden vrijblijvend verstrekt, enkel ter inlichting, zonder contractuele verbintenis of garantie van onzentwege en kunnen op elk ogenblik gewijzigd worden.

De site van Sorenco is met grote zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen garanties gegeven worden met betrekking tot de volledigheid, juistheid of actualiteit van de opgegeven prijzen en informatie op deze site.

Sorenco kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Aan de gegevens, zoals die in deze site worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend, zij worden vrijblijvend verstrekt, enkel ter inlichting, zonder contractuele verbintenis of garantie van onzentwege en kunnen op elk ogenblik gewijzigd worden.