Sorenco immobilien

Nieuws

Goederen in mede-eigendom (Wet Mede-eigendom 2010)

Voor goederen in mede-eigendom (zoals appartementen) dienen er een aantal specifieke documenten opgevraagd te worden bij de syndicus. Dit MOET gebeuren voor een engagement van de koper (ondertekening van de overeenkomst, bieding, aankoopbelofte, … )

Het betreft volgende gegevens:

  • Het bedrag van het werkkapitaal en reservekapitaal;
  • Het bedrag van de achterstallen van de verkoper;
  • De toestand van de oproepen tot kapitaalinbreng m.b.t. het reservekapitaal;
  • Hangende gerechtelijke procedures;
  • De notulen van de Algemene Vergaderingen van de laatste 3 jaar (inclusief buitengewone AV);
  • De periodieke afrekening van de lasten van de laatste 2 jaar;

Op deze wijze is de koper volledig geïnformeerd en worden toekomstige geschillen vermeden. De professionele of vrijwillige syndicus is er toe gehouden dit dossier binnen de 15 dagen te bezorgen aan de verkoper of tussenpersoon. (Praktisch: de wet legt geen sanctie op indien de syndicus dit niet doet, het is dan aan de koper om te beslissen wat hij doet. Het is natuurlijk mogelijk dat een partij die hierdoor schade ondervindt deze gaat proberen te verhalen op de syndicus. Zo zou een verkoper zich bijvoorbeeld kunnen terugtrekken wanneer er later nog verrassingen opduiken.)

calender01-10-2011
 
 

De site van Sorenco is met grote zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen garanties gegeven worden met betrekking tot de volledigheid, juistheid of actualiteit van de opgegeven prijzen en informatie op deze site.

Sorenco kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Aan de gegevens, zoals die in deze site worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend, zij worden vrijblijvend verstrekt, enkel ter inlichting, zonder contractuele verbintenis of garantie van onzentwege en kunnen op elk ogenblik gewijzigd worden.

De site van Sorenco is met grote zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen garanties gegeven worden met betrekking tot de volledigheid, juistheid of actualiteit van de opgegeven prijzen en informatie op deze site.

Sorenco kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Aan de gegevens, zoals die in deze site worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend, zij worden vrijblijvend verstrekt, enkel ter inlichting, zonder contractuele verbintenis of garantie van onzentwege en kunnen op elk ogenblik gewijzigd worden.