Sorenco immobilien

Nieuws

Wat als een koper zich bedenkt na ondertekening van een compromis?

Bij de onderhandse verkoop van een onroerend goed wordt er meestal een verkoopovereenkomst opgesteld en enkele maanden later een notariële akte. Als de koper zich in tussentijd bedenkt en weigert de notariële akte te laten verlijden, moet de verkoper zich daar niet zomaar bij neerleggen. De verkoper beschikt over twee mogelijkheden om tot actie over te gaan:

1. Hij kan voor de rechtbank het gedwongen verlijden van de notariële akte vragen zodat het onroerend goed toch verkocht geraakt aan dezelfde koper.

2. De verkoper wil niets meer te maken hebben met de koper en kan een schadevergoeding vragen omdat de verkoop niet heeft plaatsgevonden, hetzij in onderling akkoord, hetzij via de rechtbank. Dit is vaak een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 10% van de verkoopprijs. De verkoop aan een ander kan dan pas zodra de eerste verkoopovereenkomst ontbonden is.

calender21-08-2011
 
 

De site van Sorenco is met grote zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen garanties gegeven worden met betrekking tot de volledigheid, juistheid of actualiteit van de opgegeven prijzen en informatie op deze site.

Sorenco kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Aan de gegevens, zoals die in deze site worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend, zij worden vrijblijvend verstrekt, enkel ter inlichting, zonder contractuele verbintenis of garantie van onzentwege en kunnen op elk ogenblik gewijzigd worden.

De site van Sorenco is met grote zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen garanties gegeven worden met betrekking tot de volledigheid, juistheid of actualiteit van de opgegeven prijzen en informatie op deze site.

Sorenco kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Aan de gegevens, zoals die in deze site worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend, zij worden vrijblijvend verstrekt, enkel ter inlichting, zonder contractuele verbintenis of garantie van onzentwege en kunnen op elk ogenblik gewijzigd worden.