Sorenco immobilien

Nieuws

Keuringsattest stookolietank

De keuring van de stookolietank heeft als doel de kans op bodemverontreiniging tot een minimum te herleiden. Elke gekeurde tankinstallatie beschikt over een geldig conformiteitsattest en een groene dop of kenplaat.

Het keuren van de stookolietanks is wettelijk verplicht:

-          Voor de indienststelling van de stookolietank

-          Bij de verkoop van een woning met een stookolietank

-          Periodieke controles (5-jaarlijks)

Bij de verkoop van een woning die voorzien is van een stookolietank is het aan te raden een geldig conformiteitsattest te verschaffen aan de koper. De aanwezigheid is niet verplicht, maar de notaris zal er steeds op aandringen om toch een geldig attest te voorzien zodat de verkoper in orde is met de geldende milieuwetgeving. Een niet-gekeurde mazouttank voldoet namelijk niet aan de milieuwetgeving en kan aanleiding geven tot sanctionering.

Na de keuring krijgt de stookolietank:

-          Een groene dop of kenplaat, indien de stookolie tank conform de wetgeving is.

-          Een oranje dop of kenplaat, indien de stookolietank niet-conform de wetgeving is, maar er geen kans is op verontreiniging van de omgeving. In dit geval mag de stookolietank nog bijgevuld worden tot maximum 6 maanden na de keuring. De eigenaar dient de nodige maatregelen te nemen om de stookolietank in goede staat te brengen. Nadien volgt een nieuwe keuring.

-          Een rode dop of kenplaat, indien de stookolietank niet-conform de wetgeving is en er kans is op verontreiniging van de omgeving. In dit geval is het verboden de tank te vullen en dient ze onmiddellijk hersteld te worden. Binnen de 14 dagen na het aanbrengen van de rode dop, dient de eigenaar of op diens verzoek de erkende technicus, dit te melden bij de Vlaamse Milieumaatschappij.

Indien de stookolietank niet meer gebruikt wordt of niet-conform en onherstelbaar is, moet volgend de VLAREM-wetgeving de tank verwijderd worden.

De tank mag enkel blijven zitten:

-          Indien de verwijdering ervan gevaar zou opleveren voor de stabiliteit van het gebouw.

-          Indien de verwijdering ervan om praktische redenen onmogelijk is, bv. Wanneer de tank zich onder een gedeelte van de woning bevindt. In dat geval moet men de tank buiten dienst stellen en opvullen met polyurethaanschuim.

calender01-10-2011
 
 

De site van Sorenco is met grote zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen garanties gegeven worden met betrekking tot de volledigheid, juistheid of actualiteit van de opgegeven prijzen en informatie op deze site.

Sorenco kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Aan de gegevens, zoals die in deze site worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend, zij worden vrijblijvend verstrekt, enkel ter inlichting, zonder contractuele verbintenis of garantie van onzentwege en kunnen op elk ogenblik gewijzigd worden.

De site van Sorenco is met grote zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen garanties gegeven worden met betrekking tot de volledigheid, juistheid of actualiteit van de opgegeven prijzen en informatie op deze site.

Sorenco kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Aan de gegevens, zoals die in deze site worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend, zij worden vrijblijvend verstrekt, enkel ter inlichting, zonder contractuele verbintenis of garantie van onzentwege en kunnen op elk ogenblik gewijzigd worden.