Sorenco immobilien

Nieuws

As Built-attest

Wat is een As-Built attest ?

Vanaf 1 juni 2012 moet er bij een verkoop verplicht een “as-built”-attest afgeleverd worden. Hiermee wil de overheid controleren of een nieuwbouw of een verbouwing overeenstemt met de stedenbouwkundige vergunning. Het attest beschermt dus zowel de bouwheer als de potentiële kopers. De wetgeving hieromtrent staat echter nog niet op punt.

De invoering van het as-built attest kadert in het nieuwe decreet Ruimtelijke Ordening. Hier leest u wat het het as-built attest vermoedelijk zal inhouden. De meeste woningen zijn niet gebouwd conform de goedgekeurde plannen. Sommige afwijkingen zijn een inbreuk tegen de vergunning van het gebouw. Het as-built attest valideert kleine afwijkingen van het bouwaanvraagdossier van rechtswege. Grote afwijkingen worden via een traditioneel regularisatiedossier gevalideerd.

Het door de expert afgeleverde as-built attest moet nog gevalideerd worden door het College van Burgemeester en schepenen om rechtsgeldig te zijn. Het college heeft 60 dagen om te beslissen of het attest al dan niet goedgekeurd kan worden. 

 

Welke expert mag een as-built attest opmaken?

Nieuwbouw

Het as-built attest kan enkel opgemaakt en afgeleverd worden door architecten die erkend zijn om hun beroep in België uit te oefenen. Erkende architecten zijn ingeschreven bij de Orde van Architecten.

Gebouwen ouder dan 10 jaar

Wanneer het gebouw ouder is dan 10 jaar, mag het as-built attest afgeleverd worden door  architecten die niet ingeschreven zijn op de tabel van de Orde van Architecten en door ingenieurs, architecten, burgerlijk ingenieurs, industrieel ingenieurs bouwkunde of landmeters.

 

Wat kost een As-built attest?

Om willekeur te vermijden, zijn de tarieven bij decreet (wet) bepaald. De aard van de woning of constructie bepaalt de prijs. Alle prijzen zijn incl. Btw.

-          Eengezinswoning:               250 euro

-          Meergezinswoning:                         1.000 euro 

-          Een niet-woongelegenheid:           2.000 euro 

 

 

Wanneer is een As-built attest nodig?

Verkoop bestaande woning

Wie zijn woning verkoopt vanaf 1 juni 2012 zal een as-built attest moeten kunnen voorleggen. Het attest moet dan bij het compromis en de authentieke verkoopakte gevoegd worden. 

Nieuwbouw

Iedereen die een stedenbouwkundige vergunning aanvraagt, of die een gebouw opricht, dat onder de nieuwe meldingsplicht zal vallen en waarbij de tussenkomst van een architect nodig is, moet een as-built attest aanvragen. Die aanvraag moet gebeuren binnen 90 dagen na de ingebruikname van het onroerend goed. Enkel bij gebouwen waarbij geen tussenkomst van een architect nodig is, is geen as-built attest noodzakelijk. 

calender01-10-2011
 
 

De site van Sorenco is met grote zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen garanties gegeven worden met betrekking tot de volledigheid, juistheid of actualiteit van de opgegeven prijzen en informatie op deze site.

Sorenco kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Aan de gegevens, zoals die in deze site worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend, zij worden vrijblijvend verstrekt, enkel ter inlichting, zonder contractuele verbintenis of garantie van onzentwege en kunnen op elk ogenblik gewijzigd worden.

De site van Sorenco is met grote zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen garanties gegeven worden met betrekking tot de volledigheid, juistheid of actualiteit van de opgegeven prijzen en informatie op deze site.

Sorenco kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Aan de gegevens, zoals die in deze site worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend, zij worden vrijblijvend verstrekt, enkel ter inlichting, zonder contractuele verbintenis of garantie van onzentwege en kunnen op elk ogenblik gewijzigd worden.