Sorenco immobilien

Nieuws

Belastingaftrek enige eigen woning

HOEVEEL BEDRAAGT DE AFTREK VOOR ENIGE EN EIGEN WONING? WAT IS MIJN BELASTINGVOORDEEL?

De tijdens het belastbare tijdperk werkelijk betaalde of gedragen bestedingen die recht geven op de aftrek voor enige en eigen woning (interesten, kapitaalaflossingen en de premie van een individueel gesloten levensverzekering die uitsluitend dient voor het wedersamenstellen of het waarborgen van een hypothecaire lening die recht geeft op de aftrek voor enige en eigen woning) worden

voor de aangifte 2011 (inkomsten 2010) :

  • 2.080 euro
  • verhoogd met 690 euro
  • verhoogd met 70 euro indien u op 1 januari van het jaar dat volgt op het jaar waarin u uw hypothecaire lening sluitminstens 3 kinderen ten laste heeft.

voor de aangifte 2012 (inkomsten 2011) :

  • 2.120 euro
  • verhoogd met 710 euro
  • verhoogd met 70 euro indien u op 1 januari van het jaar dat volgt op het jaar waarin u uw hypothecaire lening sluitminstens 3 kinderen ten laste heeft.

Deze verhogingen zijn slechts gedurende de eerste 10 belastbare tijdperken (vanaf het belastbaar tijdperk waarin u de hypothecaire lening sloot) van toepassing. De verhogingen worden in principe niet meer toegestaan vanaf het eerste belastbaar tijdperk waarin u eigenaar bent van een tweede woning.

Voorbeeld

Een echtpaar dat samen wordt belast, gaat in de loop van 2011 een gemeenschappelijke lening aan om de aankoop van hun enige en eigen woning te financieren. In de loop van het inkomstenjaar 2011 betaalden zij :

Interesten: 3.500 euro
Kapitaalaflossingen: 2.000 euro
Premie schuldsaldoverzekering (man) 500 euro
Premie schuldsaldoverzekering (vrouw) 450 euro

De totale bestedingen die recht geven op de aftrek voor enige en eigen woning bedragen 6.450 euro. Deze bestedingen worden voor het aangiftejaar 2012 beperkt tot :

2.830 euro in hoofde van de man (2.120 euro + 710 euro)
2.830 euro in hoofde van de echtgenote (2.120 euro + 710 euro).

Dit bedrag komt in mindering van het totale netto-inkomen van iedere echtgenoot. Het daadwerkelijke belastingvoordeel hangt in de regel af van het hoogste belastingtarief dat bij u van toepassing is.

Het maximale belastingvoordeel voor aangiftejaar 2012 bedraagt per echtgenoot 2.830 x 50 % = 1.415 euro of 2.830 euro voor beide echtgenoten samen, te verhogen met de gemeentelijke opcentiemen, indien de hoogste inkomsten van elke echtgenoot zich in de schijf bevinden die aan 50% wordt belast.

Bron: Federale Overheidsdienst Financiën

calender01-12-2011
 
 

De site van Sorenco is met grote zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen garanties gegeven worden met betrekking tot de volledigheid, juistheid of actualiteit van de opgegeven prijzen en informatie op deze site.

Sorenco kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Aan de gegevens, zoals die in deze site worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend, zij worden vrijblijvend verstrekt, enkel ter inlichting, zonder contractuele verbintenis of garantie van onzentwege en kunnen op elk ogenblik gewijzigd worden.

De site van Sorenco is met grote zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen garanties gegeven worden met betrekking tot de volledigheid, juistheid of actualiteit van de opgegeven prijzen en informatie op deze site.

Sorenco kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Aan de gegevens, zoals die in deze site worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend, zij worden vrijblijvend verstrekt, enkel ter inlichting, zonder contractuele verbintenis of garantie van onzentwege en kunnen op elk ogenblik gewijzigd worden.