Sorenco immobilien

Nieuws

Verplichte vermelding van de huurprijs en lasten

De verhuurder is verplicht om in elke officiële en publieke mededeling (affiches op de deur, aankondigingen in de krant, op het internet, ...) het bedrag van de gevraagde huurprijs en van de gemeenschappelijke lasten te vermelden. Als de verhuurder dit niet doet, riskeert hij een boete die varieert tussen 50 en 200 euro.

Deze verplichting geldt zowel voor goederen bestemd tot hoofdverblijfplaats van de huurder, tweede verblijven en studentenkamers. Zelfs bij goederen die vallen onder de wet op de handelshuur of landpacht indien een deel van het betreffende goed bestemd is tot huisvesting.

calender29-10-2011
 
 

De site van Sorenco is met grote zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen garanties gegeven worden met betrekking tot de volledigheid, juistheid of actualiteit van de opgegeven prijzen en informatie op deze site.

Sorenco kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Aan de gegevens, zoals die in deze site worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend, zij worden vrijblijvend verstrekt, enkel ter inlichting, zonder contractuele verbintenis of garantie van onzentwege en kunnen op elk ogenblik gewijzigd worden.

De site van Sorenco is met grote zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen garanties gegeven worden met betrekking tot de volledigheid, juistheid of actualiteit van de opgegeven prijzen en informatie op deze site.

Sorenco kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Aan de gegevens, zoals die in deze site worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend, zij worden vrijblijvend verstrekt, enkel ter inlichting, zonder contractuele verbintenis of garantie van onzentwege en kunnen op elk ogenblik gewijzigd worden.