Sorenco immobilien

Nieuws

Wat is uw leencapaciteit?

Om te weten hoeveel u kan lenen om de aankoop van een eigendom te financieren, zijn er enkele basisregels waarmee u rekening kan houden.

De 1/3e regel
Een regel die vaak gehandhaafd wordt door de banken voor het uittrekken van een hypothecaire lening is de 1/3e regel. Deze regel houdt in dat slechts 1/3e van het netto gezinsinkomen mag besteed worden aan de afbetaling van alle uitstaande leningen.

Een praktisch voorbeeld: Een gezin bestaande uit een man, vrouw en twee kinderen heeft een maandelijks netto inkomen van 3.000euro, waarvan 1.500euro van de man, 1.200euro van zijn echtgenote en 300euro kindergeld. Volgens de 1/3e regel, kunnen zij maandelijks 1.000 euro besteden aan de afbetaling van hun leningen. Let op, indien zij ook een opstaande lening hebben lopen van een wagen (vb. 250 euro/maand), kunnen zij nog maar 750 euro per maand besteden aan andere aflossingen.

Uiteraard zal men bij een gezin met hogere inkomsten de 1/3e regel optrekken.

Levensonderhoud
Een tweede regel zegt dat er na de maandelijks aflossingen nog voldoende geld ter beschikking moet zijn om zichzelf van een minimaal levensonderhoud te voorzien. Uiteraard is dit voor elke persoon of elk gezin verschillend. Om te achterhalen hoeveel u maandelijks kan besteden aan aflossingen, maakt u best een overzicht op van alle maandelijkse vaste kosten en verrekend u dit met uw inkomen. Wees hierbij niet te optimistisch en houd rekening met onverwachte kosten, stijgende kosten of toekomstige uitgaven (studerende kinderen).

Leningslast
Als u een hypotheeklening aangaat, zal uw financiële instelling ook zeker rekening houden met de verhouding tussen het geleende bedrag en de waarde van het onroerend goed dat u wenst aan te kopen. Deze verhouding wordt de quotiteit genoemd. Wanneer de quotiteit meerdan 75% of 80% bedraagt, zal de bank een hogere rentevoet hanteren. De bank neemt immers een groter risico.
Als koper heeft u er dus voordeel bij om ervoor te zorgen dat u de aankoop voor een deel met uw spaargeld kan financieren.

calender04-01-2012
 
 

De site van Sorenco is met grote zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen garanties gegeven worden met betrekking tot de volledigheid, juistheid of actualiteit van de opgegeven prijzen en informatie op deze site.

Sorenco kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Aan de gegevens, zoals die in deze site worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend, zij worden vrijblijvend verstrekt, enkel ter inlichting, zonder contractuele verbintenis of garantie van onzentwege en kunnen op elk ogenblik gewijzigd worden.

De site van Sorenco is met grote zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen garanties gegeven worden met betrekking tot de volledigheid, juistheid of actualiteit van de opgegeven prijzen en informatie op deze site.

Sorenco kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Aan de gegevens, zoals die in deze site worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend, zij worden vrijblijvend verstrekt, enkel ter inlichting, zonder contractuele verbintenis of garantie van onzentwege en kunnen op elk ogenblik gewijzigd worden.