Sorenco immobilien

Nieuws

Wat is een kadastraal inkomen?

Een Kadastraal Inkomen is een fictief inkomen dat gebaseerd is op het gemiddeld normaal netto-inkomen dat een onroerend goed aan de eigenaar zou opbrengen.

M.a.w. de gemiddelde jaarlijkse normale netto-huurwaarde op het referentietijdstip, zijnde 1 januari 1975.

Het KI wordt geïndexeerd volgens de index van de consumptieprijzen.

Het Kadastraal Inkomen is een manier om aan een onroerend goed een waarde te geven en om zo uw onroerende voorheffing en personenbelasting te berekenen.

calender20-08-2011
 
 

De site van Sorenco is met grote zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen garanties gegeven worden met betrekking tot de volledigheid, juistheid of actualiteit van de opgegeven prijzen en informatie op deze site.

Sorenco kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Aan de gegevens, zoals die in deze site worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend, zij worden vrijblijvend verstrekt, enkel ter inlichting, zonder contractuele verbintenis of garantie van onzentwege en kunnen op elk ogenblik gewijzigd worden.

De site van Sorenco is met grote zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen garanties gegeven worden met betrekking tot de volledigheid, juistheid of actualiteit van de opgegeven prijzen en informatie op deze site.

Sorenco kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Aan de gegevens, zoals die in deze site worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend, zij worden vrijblijvend verstrekt, enkel ter inlichting, zonder contractuele verbintenis of garantie van onzentwege en kunnen op elk ogenblik gewijzigd worden.