Sorenco immobilien

Nieuws

Rol van de Notaris

De verkoop van een onroerend goed kan niet geschieden zonder tussenkomst van een notaris. Welke rol in het verkoopproces hij specifiek speelt, leest u hieronder.

De onderhandse verkoopovereenkomst
De onderhandse verkoopovereenkomst wordt ook vaak de compromis genoemd. Indien beide partijen, koper en verkoper het eens zijn geworden over de verschillende voorwaarden (prijs, goed, eigendomsoverdracht…) zullen zij overgaan tot de ondertekening van de onderhandse verkoopovereenkomst. De overeenkomst wordt opgemaakt door uw vastgoedmakelaar en/of de notaris. Zodra zowel de koper als verkoper dit document ondertekend hebben, is de verkoop gesloten.

Verlijden van de akte
Na ondertekening van de verkoopovereenkomst dient de koper uiterlijk binnen de 4 maanden de registratierechten op het onroerend goed te betalen. De inning van deze registratierechten gebeurd door de notaris tijdens het verlijden van de notariële akte.

De notaris heeft bijgevolg 4 maanden de tijd om de nodige informatie op te zoeken over de verkoper en koper. Zo zal hij controleren of de verkoper geen schulden meer heeft aan btw of belastingen, controleren of de verkoper weldegelijk (enige) eigenaar is, controleren of er bouwovertredingen of stedenbouwkundige problemen zijn, controleren of er erfdienstbaarheden gelden, …

Zijn er problemen, dan zal de notaris trachten dit in orde te brengen voor het verlijden van de akte. In geval van schulden kan de notaris een deel van de verkoopsom inhouden en doorstorten naar de schuldeisers. In het slechtste geval kan het verlijden van de akte worden uitgesteld.

calender03-01-2012
 
 

De site van Sorenco is met grote zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen garanties gegeven worden met betrekking tot de volledigheid, juistheid of actualiteit van de opgegeven prijzen en informatie op deze site.

Sorenco kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Aan de gegevens, zoals die in deze site worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend, zij worden vrijblijvend verstrekt, enkel ter inlichting, zonder contractuele verbintenis of garantie van onzentwege en kunnen op elk ogenblik gewijzigd worden.

De site van Sorenco is met grote zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen garanties gegeven worden met betrekking tot de volledigheid, juistheid of actualiteit van de opgegeven prijzen en informatie op deze site.

Sorenco kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Aan de gegevens, zoals die in deze site worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend, zij worden vrijblijvend verstrekt, enkel ter inlichting, zonder contractuele verbintenis of garantie van onzentwege en kunnen op elk ogenblik gewijzigd worden.