Sorenco immobilien

Nieuws

Vastgoedbarometer eind 2011

Belgisch vastgoed zet de economische crisis een hak

De vastgoedactiviteit sluit 2011 af met een mooie stijging
De index van de vastgoedactiviteit voor het 4e trimester 2011 staat op 106,4. Dat is een stijging van 12,2% ten opzichte van het vorige trimester. Vergeleken met het 4e trimester van 2010 zien we een stijging van 5,4%. Dit is nog opmerkelijker, gezien het reeds uitstekende niveau dat eind 2010 werd opgetekend. 

De maanden oktober en november presteerden erg sterk met een activiteit die respectievelijk 6% en 12,7% hoger lag dan in 2010. De maand november sloeg alle activiteitenrecords sinds deze index werd opgericht en vormde een sterk tegengewicht voor de daling van 4,4% die december 2011 liet zien ten opzichte van december 2010. 

Over heel het jaar 2011 gezien staat het activiteitenniveau 2,9% hoger dan in 2010. De gemiddelde index tikt af op 101,5 tegen 98,6 in 2010. 

Op macro-economisch niveau
In een internationaal economisch klimaat dat behoorlijk bedrukt is, daalde het consumentenvertrouwen sterk de laatste maanden. Daarmee werden in één klap de mooie evoluties tussen juni 2010 en 
juni 2011 weggeveegd. In het 4e trimester werd de teruggang vooral opgemerkt in november, toen de index naar -14 zakte, tegen -7 in oktober. In december leek het consumentenvertrouwen zich weer te stabiliseren met een index die op -12 stond.
 
Ook de index van het ondernemersvertrouwen (bron : NBB) kon zich licht herpakken in december, na acht maanden van dalingen, met een niveau dat afklokt op -10,6 tegen -12,2 de maand voordien. 
In mei stond de index nog op -0,5. Vooral de bouwsector, die in december iets betere vooruitzichten liet zien, was debet aan deze lichte herneming.
 
De maandelijkse werkloosheidscijfers laten een lichte stijging zien, maar blijven grotendeels onder de 8,3 van 2010. We zien een percentage van 7,3% in oktober en 7,2% in november. In de gehele Eurozone ligt het 
gemiddelde net boven de 10%.
 
De inflatie blijft erg hoog en schommelt gemiddeld rond de 3,4% voor het 4e trimester met 3,4% in oktober, 3,7% in november en 3,2% in december. De cijfers liggen hoger dan het gemiddelde in de Eurozone. Daar ligt de inflatie in december op 2,8%. Over het hele jaar 2011 zien we een gemiddelde inflatie van bijna 3,5%.
 
De hypotheekvoeten dalen stevig sinds september en duiken opnieuw onder de 4% voor een vaste rente op 10 jaar (bron : NBB). In november 2011 tikte deze rente af op 3,72% tegen 4,13% in juli. Dit blijft, net zoals in 2010, een stevige ondersteuning voor de vastgoedactiviteit. 
 
Prijsevolutie

Woonhuizen
In het 4e trimester is de gemiddelde prijs voor een huis in België met 5,8% gestegen ten op zichte van het vorige trimester. Een gemiddeld woonhuis kost voortaan 227.691€, tegen 215.255€ in het 3e trimester van 2011.
 
We zien deze stijging in alle drie regio’s van het land en vooral in Vlaanderen, waar de gemiddelde prijs van 226.261€ naar 240.193€ gaat, dat is een stijging 6,1%. In Brussel klokt de stijging af op 4,4% met een gemiddelde prijs van 393.705€. Wallonië kent een wat meer gematigde stijging van 0,7%. De gemiddelde prijs van een woonhuis gaat er naar 169.040€ tegen 167.879€ in het 3e trimester. 
 
De analyse per provincie laat gelijkaardige evoluties zien als bij de regio’s. Limburg breekt met de trend van stijgingen in Vlaanderen, met een achteruitgang van 1,9% bij de gemiddelde woningprijzen. De gemiddelde woningprijzen in de andere provincies stijgen tussen 5% en 9%. In Wallonië is de provincie Namen de spelbreker met een gemiddelde prijs die 2,3% daalt. 
 
Vergelijken we de prijzen over heel 2011 met die van 2010, zien we een stijging van 10,7% voor België, van 214.480€tegen 193.714€ het voorgaande jaar. De verschillende regio’s volgen dezelfde percentages. In Vlaanderen tikt de gemiddelde prijs in 2011 af op 229.374€(+ 8,4%). In het zuiden stijgt de prijs naar 165.066€ (+12,6%). In Brussel wordt een gemiddeld huis verkocht voor 364.982€(+8,1%).
 
Op provinciaal niveau zien we stijgingen tussen 5% en 11%. Waals-Brabant zit daar ver boven, met een gemiddelde prijs die 17,8% omhoog schiet.
 
Appartementen
In het 4e trimester blijven de prijzen van de Belgische appartementen stabiel en stijgen ze van 207.825€ naar 207.849€.  In Vlaanderen daalt de gemiddelde prijs voor een appartement van 215.005€ naar 210.513€ (-2,1%). In Wallonië blijft de prijs, net zoals voor de woonhuizen, relatief stabiel met een gemiddelde van 149.635€ in het 4e trimester, wat een lichte krimp van 2,1% betekent. In tegenstelling tot de twee andere regio’s kent Brussel een stijging en wel met 7,9%. De gemiddelde prijs tikt er af op 225.561€.
 
Als we de cijfers per provincie analyseren voor het 4e trimester 2011, zien we dat er van de vijf Nederlandstalige provincies slechts twee een daling van de gemiddelde prijzen van hun appartementen laten optekenen. Het gaat over West-Vlaanderen met -8,3% en Oost-Vlaanderen met -4,9%. Vlaams-Brabant laat een mooie stijging zien van 5,6%. Voor de provincies Namen en Luxemburg zijn er slechts een klein aantal transacties opgetekend, wat leidt tot weinig representatieve cijfers. In Luik en Henegouwen stijgen de gemiddelde prijzen met respectievelijk 8,3% en 4,8%.
 
Als we de gehanteerde prijzen analyseren voor 2011 over heel het land, zien we een evolutie van +8,4% met een gemiddelde prijs die gaat van 190.491€ in 2010 naar 206.441€. Deze trend is vooral beïnvloed door de stijging in Vlaanderen waar de gemiddelde prijs voor een appartement van 194.196€ naar 208.463€ gaat (+7,3%). De stijging is wat milder in Brussel met +2,8% en een gemiddelde prijs van 210.056€tegen 204.355€ het jaar voordien. 
 
De gemiddelde prijs van een appartement evolueert ook in Wallonië positief en stijgt met 5,3%, van 143.346€ tot 150.993€. Deze stijgingen moeten, gezien de hoge inflatie die we in 2011 kenden, wel wat gerelativeerd worden. Voor de provincies ontsnapt enkel Luxemburg aan de stijgende tendens met een daling van 1,3%.

Bron: www.notaris.be/nieuws-pers/notarisbarometer

calender02-01-2012
 
 

De site van Sorenco is met grote zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen garanties gegeven worden met betrekking tot de volledigheid, juistheid of actualiteit van de opgegeven prijzen en informatie op deze site.

Sorenco kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Aan de gegevens, zoals die in deze site worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend, zij worden vrijblijvend verstrekt, enkel ter inlichting, zonder contractuele verbintenis of garantie van onzentwege en kunnen op elk ogenblik gewijzigd worden.

De site van Sorenco is met grote zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen garanties gegeven worden met betrekking tot de volledigheid, juistheid of actualiteit van de opgegeven prijzen en informatie op deze site.

Sorenco kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Aan de gegevens, zoals die in deze site worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend, zij worden vrijblijvend verstrekt, enkel ter inlichting, zonder contractuele verbintenis of garantie van onzentwege en kunnen op elk ogenblik gewijzigd worden.