Sorenco immobilien

Nieuws

Vlaamse overheid keurt nieuwe energiepremies voor woningen goed

De Vlaamse overheid heeft zich als doel gesteld om tegen 2020 alle woningen in Vlaanderen te voorzien van dak- of zoldervloerisolatie, dubbel glas en zuinige verwarmingsinstallaties.

Daarom heeft ze, naast de bestaande premies voor dak-, vloer- en muurisolatie van de netbeheerders, nu drie bijkomende maatregelen uitgewerkt die energiebesparende investeringen aanmoedigen.

Verhoogde renovatiepremie voor isolerende ramen

Binnen de bestaande renovatiepremie krijg u een verhoogde tegemoetkoming wanneer u uw oude ramen vervangt. Wie de premie in 2012 aanvraagt en facturen van buitenschrijnwerk kan voorleggen van 2012 krijgt 10% meer op het onderdeel buitenschrijnwerk. Opgelet! Wanneer u de premie pas in 2013 aanvraagt, dan moeten de ramen aan strengere isolatienormen voldoen.

Verhoogde premie van de netbeheerder voor een zonneboiler

De Vlaamse overheid heeft de premie voor een zonneboiler verhoogd van 200 euro per m² naar 550 per m². Het voorziene maximum wordt evenredig verhoogd van 1.500 euro euro naar 4.125 euro. De verhoogde premie is van toepassing op facturen vanaf 1 januari 2012. 

Renteloze leningen voor enerigiebesparende maatregelen voor wie een bescheiden inkomen heeft

Het Fonds ter reductie van de globale energiekost (FRGE) verstrekt goedkope leningen, bestemd voor energiebesparende maatregelen, aan particulieren (en vooral aan sociaal zwakke groepen). Dit gebeurt via lokale entiteiten die zijn aangeduid door steden en gemeenten in overleg met het OCMW.

De interestvoet voor deze leningen bedraagt 2 procent. De Vlaamse regering neemt deze intrest van 2 procent op zich voor:

  • mensen met een zeer laag inkomen
  • mensen met een invaliditeitsuitkering of een inkomensgarantie voor ouderen
  • mensen in schuldbemiddeling of in OCMW-begeleiding.

 

Bron: Vlaanderen.be

calender23-03-2012
 
 

De site van Sorenco is met grote zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen garanties gegeven worden met betrekking tot de volledigheid, juistheid of actualiteit van de opgegeven prijzen en informatie op deze site.

Sorenco kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Aan de gegevens, zoals die in deze site worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend, zij worden vrijblijvend verstrekt, enkel ter inlichting, zonder contractuele verbintenis of garantie van onzentwege en kunnen op elk ogenblik gewijzigd worden.

De site van Sorenco is met grote zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen garanties gegeven worden met betrekking tot de volledigheid, juistheid of actualiteit van de opgegeven prijzen en informatie op deze site.

Sorenco kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Aan de gegevens, zoals die in deze site worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend, zij worden vrijblijvend verstrekt, enkel ter inlichting, zonder contractuele verbintenis of garantie van onzentwege en kunnen op elk ogenblik gewijzigd worden.