Sorenco immobilien

Nieuws

Meeneembaarheid registratierechten ook bij nieuwbouw

Goed nieuws voor diegenen die eerst een bestaande woning gekocht hebben en nadien pas overgaan tot de aankoop van een nieuwbouwwoning. Want wie een nieuwbouwwoning koop en daarop enkel BTW betaalt, kan de registratierechten van de aankoop van de eerste woning toch nog recuperen.

In het Vlaams Gewest kan men namelijk reeds bij de verkoop van de oude woning en de aankoop van een nieuwe, bestaande woning reeds een deel van registratierechten "meenemen" (zie meeneembaarheid registratierechten.)

Gezien men bij de aankoop van een nieuwbouwwoning die volledig onder het BTW-stelsel valt, d.w.z. zowel de grond als het gebouw, dan was dit niet mogelijk.

Het Grondwettelijk Hof heeft echter beslist dat de Vlaamse Regering het decreet moet aanpassen zodat men in de toekomst wel registratierechten kan terugeisen bij de aankoop van een nieuwbouwwoning.

Uiteraard blijft dit slechts mogelijk onder dezelfde voorwaarden. Zo moet de nieuwbouwwoning de hoofdverblijfplaats worden binnen de 2 jaar na verkoop oude woning.
 

calender05-04-2012
 
 

De site van Sorenco is met grote zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen garanties gegeven worden met betrekking tot de volledigheid, juistheid of actualiteit van de opgegeven prijzen en informatie op deze site.

Sorenco kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Aan de gegevens, zoals die in deze site worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend, zij worden vrijblijvend verstrekt, enkel ter inlichting, zonder contractuele verbintenis of garantie van onzentwege en kunnen op elk ogenblik gewijzigd worden.

De site van Sorenco is met grote zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen garanties gegeven worden met betrekking tot de volledigheid, juistheid of actualiteit van de opgegeven prijzen en informatie op deze site.

Sorenco kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Aan de gegevens, zoals die in deze site worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend, zij worden vrijblijvend verstrekt, enkel ter inlichting, zonder contractuele verbintenis of garantie van onzentwege en kunnen op elk ogenblik gewijzigd worden.