Sorenco immobilien

Nieuws

Erfenis - Partner bevoordelen zonder kinderen te benadelen.

Partner bevoordelen zonder de kinderen te benadelen?

Een feitelijk samenwonend koppel wil een woning kopen met eigen gelden van één van beiden. Ze vragen u hoe ze ervoor kunnen zorgen dat bij overlijden van één van hen de langstlevende er zeker kan blijven wonen. Wat stelt u voor?

Erfrecht en samenwonenden

Geen directe erfgenaam van elkaar. Dat is inderdaad een groot verschil met een gehuwd koppel. Feitelijk samenwonenden erven niet zonder meer van elkaar. Overlijdt één van beiden, dan is er dus geen zekerheid voor de langstlevende dat deze zal kunnen blijven wonen in het aangekochte pand, integendeel zelfs. De nalatenschap komt dan immers toe aan de familie van de overleden partner zonder enig recht voor de langstlevende.

Toch opgelost met een testament? Daarmee kan inderdaad al veel opgelost worden. Samenwonenden die elkaar bevoordelen in een testament erven zo immers wel van elkaar, maar... zo'n testament mag dan uiteraard geen afbreuk doen aan de rechten van bv. de kinderen uit een vorige relatie, van de gemeenschappelijke kinderen en van andere reservataire erfgenamen.

Wat bij aankoop door één van beiden? Dan wordt het nog wat gecompliceerder natuurlijk. Doorgaans is het dan immers de bedoeling dat het pand bij overlijden van de partner-eigenaar eigendom wordt van bv. de kinderen, maar zonder dat de andere partner gedwongen kan worden om te verhuizen. Vooral als die laatste weinig of geen eigen middelen of inkomsten heeft, is dat een veel voorkomende bekommernis.

Vruchtgebruik via testament?

Een oplossing? In zeker zin wel. Geeft de partner-eigenaar het vruchtgebruik aan de andere partner, dan kan deze laatste er zonder probleem levenslang blijven wonen. De kinderen die naakte eigenaar zijn, kunnen hem of haar dan in principe niet uit de woning zetten. Strikt gezien kunnen ze hun naakte eigendom alleen wel verkopen, maar in de praktijk is dat uiteraard allesbehalve evident.

Nadeel. De langstlevende partner moet instaan voor alle herstellingen evenals voor de onroerende voorheffing. Dat kan al bij al (te) duur uitvallen.

Let op! Zijn de partners nog geen drie jaar feitelijk samenwonend, dan zijn er in Vlaanderen bovendien toch successierechten verschuldigd.

Tip. Als vruchtgebruiker kan de partner de woning wel steeds verhuren om de nodige inkomsten te bekomen, maar dan is er weer een probleem voor de eigen huisvesting natuurlijk.

Recht van bewoning via testament?

Minder drastisch maar even goed? Daar komt het kortweg inderdaad op neer. De eigenaar-partner geeft dan m.a.w. via testament een levenslang recht van bewoning aan de langstlevende, maar meer niet. Ook nu is er dus een garantie wat huisvesting betreft, maar dan zonder extra kosten.

Tip. De woning zelf komt in volle eigendom toe aan de kinderen zodat hun zgn. reservataire erfdeel zeker niet in gevaar komt. Er is m.a.w. geen gevaar voor onterving.

Goedkoper? In zekere zin wel, ja. Er zijn nu in principe ook wel successierechten verschuldigd, maar het zijn nu wel de kinderen-eigenaars die de onroerende voorheffing zullen moeten betalen alsook alle herstellingen, behalve dan de zgn. huurderskosten.

Let op! Zo'n recht van bewoning is persoonlijk. De langstlevende kan de woning m.a.w. niet verhuren, maar bon, dat is in se ook niet de bedoeling.

Stel de partner-eigenaar voor om een testament te maken waarin hij een levenslang recht van gebruik en bewoning toekent aan zijn partner. Die laatste kan er dan blijven wonen, maar ook niet meer dan dat. Moet de partner ook het recht krijgen om de woning te verhuren, dan is een vruchtgebruik via testament aangewezen.

Bron: Tips&Advies Vastgoed (09.11.2011)

calender09-11-2011
 
 

De site van Sorenco is met grote zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen garanties gegeven worden met betrekking tot de volledigheid, juistheid of actualiteit van de opgegeven prijzen en informatie op deze site.

Sorenco kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Aan de gegevens, zoals die in deze site worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend, zij worden vrijblijvend verstrekt, enkel ter inlichting, zonder contractuele verbintenis of garantie van onzentwege en kunnen op elk ogenblik gewijzigd worden.

De site van Sorenco is met grote zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen garanties gegeven worden met betrekking tot de volledigheid, juistheid of actualiteit van de opgegeven prijzen en informatie op deze site.

Sorenco kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Aan de gegevens, zoals die in deze site worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend, zij worden vrijblijvend verstrekt, enkel ter inlichting, zonder contractuele verbintenis of garantie van onzentwege en kunnen op elk ogenblik gewijzigd worden.