Sorenco immobilien

Nieuws

Rookmelders verplicht in alle woningen

Begin mei werd bekendgemaakt dat de commissie Wonen van het Vlaams parlement, op initiatief van Vlaams parlementslid Veerle Heeren (CD&V), een voorstel van decreet goedkeurde dat rookmelders nu ook verplicht maakt in huurwoningen. Hoewel het decreet ingaat op 1 januari 2013, hebben eigenaars nog tot zes jaar de tijd om de rookmelders te plaatsen. Dat melden het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV) en de Confederatie van Immobiliëngroepen Vlaanderen (CIB Vlaanderen).

Sinds midden 2009 waren in Vlaanderen al rookmelders verplicht in alle nieuwe woningen en na grondige renovatiewerken. Ook voor huurwoningen geldt deze verplichting nu. Eigenaars van huurwoningen krijgen, afhankelijk van het bouwjaar van het pand en of het een sociale huurwoning betreft, tot zes jaar de tijd om de rookmelders te plaatsen.

  • huurwoning gebouwd voor 1945: drie jaar tijd om zich in regel te stellen.
  • huurwoning gebouwd in 1945 of later: zes jaar tijd om de rookmelders te installeren.

De verhuurder is aansprakelijk voor de aankoop-en installatiekosten van de rookmelder, de huurder voor het onderhoud (zoals bijvoorbeeld het tijdig vervangen van de batterijen).

Bron: BIV en CIB Vlaanderen

calender30-05-2012
 
 

De site van Sorenco is met grote zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen garanties gegeven worden met betrekking tot de volledigheid, juistheid of actualiteit van de opgegeven prijzen en informatie op deze site.

Sorenco kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Aan de gegevens, zoals die in deze site worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend, zij worden vrijblijvend verstrekt, enkel ter inlichting, zonder contractuele verbintenis of garantie van onzentwege en kunnen op elk ogenblik gewijzigd worden.

De site van Sorenco is met grote zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen garanties gegeven worden met betrekking tot de volledigheid, juistheid of actualiteit van de opgegeven prijzen en informatie op deze site.

Sorenco kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Aan de gegevens, zoals die in deze site worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend, zij worden vrijblijvend verstrekt, enkel ter inlichting, zonder contractuele verbintenis of garantie van onzentwege en kunnen op elk ogenblik gewijzigd worden.