Sorenco immobilien

Nieuws

Bijzondere informatieplicht

Afhankelijk van de gemeente waarin de woning gelegen is, geldt de bijzondere informatieplicht. Dat houdt in dat er in alle beschrijvingen en advertenties van het eigendom 5 verplichte elementen moeten vermeld worden! Is er een Stedenbouwkundige vergunning?

Vg: Vergunning uitgereikt

Gvg: Geen vergunning uitgereikt

Wat is de stedenbouwkundige bestemming?

Wg: Woongebied

Wp: Woonpark

Wche: Woongebied met culturele, historische en/of esthetische waarde

Wug: Woonuitbreidingsgebied

Igb: Industriegebied Iab Industriegebied vr ambachtelijke bedrijven of gebieden voor KMO

Gdr: Gebied voor dagrecreatie Gvr Gebied voor verblijfsrecreatie Ag Agrarisch gebied Lwag Landschappelijk waardevol agrarisch gebied Bg Bosgebied

Ng: Natuurgebied

Nr: Natuurreservaat

Pg: Parkgebied Zijn er voorkooprechten?

Vkr: Voorkooprecht ruimtelijke ordening aanwezig

Gvkr: Geen voorkooprecht ruimtelijke ordening aanwezig Is er een verkavelingsvergunning?

Vv: Verkavelingsvergunning aanwezig

Gvv: Geen verkavelingsvergunning aanwezig Is er een dagvaarding uitgebracht?

Dv: Dagvaarding uitgebracht Gdv Geen dagvaarding uitgebracht

calender06-09-2011
 
 

De site van Sorenco is met grote zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen garanties gegeven worden met betrekking tot de volledigheid, juistheid of actualiteit van de opgegeven prijzen en informatie op deze site.

Sorenco kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Aan de gegevens, zoals die in deze site worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend, zij worden vrijblijvend verstrekt, enkel ter inlichting, zonder contractuele verbintenis of garantie van onzentwege en kunnen op elk ogenblik gewijzigd worden.

De site van Sorenco is met grote zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen garanties gegeven worden met betrekking tot de volledigheid, juistheid of actualiteit van de opgegeven prijzen en informatie op deze site.

Sorenco kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Aan de gegevens, zoals die in deze site worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend, zij worden vrijblijvend verstrekt, enkel ter inlichting, zonder contractuele verbintenis of garantie van onzentwege en kunnen op elk ogenblik gewijzigd worden.