Sorenco immobilien

Nieuws

Wat zijn registratierechten

In Vlaanderen betaalt men bij de aankoop van een onroerend goed 10% registratierechten.

Registratierechten worden berekend op de overeengekomen prijs en eventuele lasten.

Voorbeelden van lasten zijn de kosten, zoals publiciteit of opmetingen, die de verkoper heeft gemaakt om het huis te verkopen en waarvan men overeen is gekomen dat deze door de koper zullen betaald worden.

Daarnaast kunnen er ook belastingen zijn op het onroerend goed die betrekking hebben op de periode vóórdat de koper effectief de woning betrekt, maar die hij wel overeenkomt te betalen.

calender11-07-2011
 
 

De site van Sorenco is met grote zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen garanties gegeven worden met betrekking tot de volledigheid, juistheid of actualiteit van de opgegeven prijzen en informatie op deze site.

Sorenco kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Aan de gegevens, zoals die in deze site worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend, zij worden vrijblijvend verstrekt, enkel ter inlichting, zonder contractuele verbintenis of garantie van onzentwege en kunnen op elk ogenblik gewijzigd worden.

De site van Sorenco is met grote zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen garanties gegeven worden met betrekking tot de volledigheid, juistheid of actualiteit van de opgegeven prijzen en informatie op deze site.

Sorenco kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Aan de gegevens, zoals die in deze site worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend, zij worden vrijblijvend verstrekt, enkel ter inlichting, zonder contractuele verbintenis of garantie van onzentwege en kunnen op elk ogenblik gewijzigd worden.