Sorenco immobilien

Nieuws

BTW regeling nieuwbouw

Sinds 1 januari 2011 moet men bij de aankoop van een nieuwbouw woning of appartement 21% in bepaalde gevallen BTW betalen op zowel de constructie als de bijhorende grond. Voordien moest men enkel op de constructie BTW (21%) betalen en op de grond registratierechten (10%).

Om zowel de constructie als de bijhorende grond aan BTW te onderwerpen, moeten 3 voorwaarden samen vervuld zijn:

Nieuwbouw met bijhorende grond

Volgens wetgeving is een woning “nieuw” tot uiterlijk 31 december van het tweede jaar volgend op het jaar na ingebruikneming. Voor de bijhorende grond die mee verkocht wordt, moet toelating verkregen zijn om te bouwen.

Verkocht door dezelfde persoon

De grond en het gebouw worden door dezelfde persoon verkocht (natuurlijke of rechtspersoon).

Tegelijkertijd

De grond en het gebouw worden op dezelfde moment overgedragen. Als één of meerdere van deze voorwaarden niet vervuld zijn, dan betaalt men registratierechten op de bijhorende grond. In realiteit wordt de BTW op het grondaandeel vermeden, door de verkoop van een nieuwbouwproject te splitsen in twee vennootschappen, waarbij de constructievennootschap de constructie verkoopt en de grondvennootschap de bijhorende grond.

calender22-05-2010
 
 

De site van Sorenco is met grote zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen garanties gegeven worden met betrekking tot de volledigheid, juistheid of actualiteit van de opgegeven prijzen en informatie op deze site.

Sorenco kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Aan de gegevens, zoals die in deze site worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend, zij worden vrijblijvend verstrekt, enkel ter inlichting, zonder contractuele verbintenis of garantie van onzentwege en kunnen op elk ogenblik gewijzigd worden.

De site van Sorenco is met grote zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen garanties gegeven worden met betrekking tot de volledigheid, juistheid of actualiteit van de opgegeven prijzen en informatie op deze site.

Sorenco kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Aan de gegevens, zoals die in deze site worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend, zij worden vrijblijvend verstrekt, enkel ter inlichting, zonder contractuele verbintenis of garantie van onzentwege en kunnen op elk ogenblik gewijzigd worden.