Sorenco immobilien

Nieuws

Rol van de Notaris

De verkoop van een onroerend goed kan niet geschieden zonder tussenkomst van een notaris. Welke rol in het verkoopproces hij specifiek speelt, l...

calender03-01-2012 lees meer

De sleutelovereenkomst

De koper wil de sleutels al vóór het sluiten van de akte...

U heeft net het compromis afgerond als...

calender09-11-2011 lees meer

EPC Ė Energieprestatiecertificaat

Verplicht bij de VERKOOP en VERHUUR van woningen van zodra de woning of het appartement te koop of te huur wordt aangeboden.

calender06-10-2011 lees meer

As Built-attest

Wat is een As-Built attest ?

Vanaf 1 juni 2012 moet er bij een verkoop verplicht een “as-built”-attest a...

calender01-10-2011 lees meer

Keuringsattest stookolietank

De keuring van de stookolietank heeft als doel de kans op bodemverontreiniging tot een minimum te herleiden. Elke gekeurde tankinstallatie besch...

calender01-10-2011 lees meer

Keuringsattest elektrische installatie

Verplicht bij de verkoop van woningen met een installatie ouder dan 1981.

Zonder dit attest mag de verkoop niet plaa...

calender01-10-2011 lees meer

Goederen in mede-eigendom (Wet Mede-eigendom 2010)

Voor goederen in mede-eigendom (zoals appartementen) dienen er een aantal specifieke documenten opgevraagd te worden bij de syndicus. Dit MOET g...

calender01-10-2011 lees meer

NotariŽle akte of eigendomstittel

Aan de hand van deze documenten kan men de juiste oppervlakte en eventuele erfdienstbaarheden die betrekking hebben op het eigendom nagaan.

...

calender01-10-2011 lees meer

Kadastraal uittreksel en kadastraal plan

Deze documenten laten toe om de oppervlakte, kadastrale benaming en het kadastraal inkomen na te gaan.

...

calender01-10-2011 lees meer

Bodemattest

Als verkoper moet je kunnen aantonen dat de bodem waarop het huis staat niet vervuild is. 

Het bodemattest wordt opgevraagd via ...

calender01-10-2011 lees meer

Bijzondere informatieplicht

Afhankelijk van de gemeente waarin de woning gelegen is, geldt de bijzondere informatieplicht. Dat houdt in dat er in alle beschrijvingen en adv...

calender06-09-2011 lees meer

Wat als een koper zich bedenkt na ondertekening van een compromis?

Bij de onderhandse verkoop van een onroerend goed wordt er meestal een verkoopovereenkomst opgesteld en enkele maanden later een notariële ...

calender21-08-2011 lees meer

Wat is een onderhandse verkoop?

Bij een onderhandse verkoop zoekt de verkoper of zijn vertegenwoordiger een koper voor het onroerende goed. De koper en verkoper sluiten een akk...

calender20-08-2011 lees meer
 

De site van Sorenco is met grote zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen garanties gegeven worden met betrekking tot de volledigheid, juistheid of actualiteit van de opgegeven prijzen en informatie op deze site.

Sorenco kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Aan de gegevens, zoals die in deze site worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend, zij worden vrijblijvend verstrekt, enkel ter inlichting, zonder contractuele verbintenis of garantie van onzentwege en kunnen op elk ogenblik gewijzigd worden.

De site van Sorenco is met grote zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen garanties gegeven worden met betrekking tot de volledigheid, juistheid of actualiteit van de opgegeven prijzen en informatie op deze site.

Sorenco kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Aan de gegevens, zoals die in deze site worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend, zij worden vrijblijvend verstrekt, enkel ter inlichting, zonder contractuele verbintenis of garantie van onzentwege en kunnen op elk ogenblik gewijzigd worden.