Sorenco immobilien

Nieuws

Hoe word ik belast op mijn onroerend goed?

U bent eigenaar van een onroerend goed en word...

calender24-05-2012 lees meer

Verlaagd btw-tarief van 6% voor renovatie en herstel van privéwoningen definitief sinds 1 juli 2011

In het Belgische Staatsblad van 19 juli 2011 is de Programmawet van 4 juli 2011 verschenen waarmee het verlaagde btw-tarief van 6% voor renovati...

calender05-12-2011 lees meer

Erfenis - Partner bevoordelen zonder kinderen te benadelen.

Partner bevoordelen zonder de kinderen te benadelen?

Een feitelijk samenwonend koppel wil een woning kopen met e...

calender09-11-2011 lees meer

Berekening van de Onroerende Voorheffing

De Onroerende Voorheffing wordt als volgt berekend:

Basisheffing:

  • 2,5% voor het Vlaams Gewest (sociale woningen 1...

    calender01-10-2011 lees meer

Wat is een kadastraal inkomen?

Een Kadastraal Inkomen is een fictief inkomen dat gebaseerd is op het gemiddeld normaal netto-inkomen dat een onroerend goed aan de eigenaar zou...

calender20-08-2011 lees meer

Vaststelling van het kadastraal inkomen

Bij een nieuwbouw of een verbouwing (vergroting, samenvoeging of splitsing), moet het plaatselijke controlekantoor van het Kadaster verwittigd w...

calender20-08-2011 lees meer

Wat is een onroerende voorheffing

De Onroerende Voorheffing is een jaarlijkse belasting op onroerende goederen.

Ze wordt berekend aan de hand van het geïndexeerd ...

calender19-08-2011 lees meer
 

De site van Sorenco is met grote zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen garanties gegeven worden met betrekking tot de volledigheid, juistheid of actualiteit van de opgegeven prijzen en informatie op deze site.

Sorenco kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Aan de gegevens, zoals die in deze site worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend, zij worden vrijblijvend verstrekt, enkel ter inlichting, zonder contractuele verbintenis of garantie van onzentwege en kunnen op elk ogenblik gewijzigd worden.

De site van Sorenco is met grote zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen garanties gegeven worden met betrekking tot de volledigheid, juistheid of actualiteit van de opgegeven prijzen en informatie op deze site.

Sorenco kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Aan de gegevens, zoals die in deze site worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend, zij worden vrijblijvend verstrekt, enkel ter inlichting, zonder contractuele verbintenis of garantie van onzentwege en kunnen op elk ogenblik gewijzigd worden.